خط مشي

خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه

شرکت شيميايي و تحقيقات صنعتي ساوه

 

شرکت شيميايي و تحقيقات صنعتي ساوه  بعنوان یکی از شرکتهای فعال و پویا در عرصه تولید مواد اولیه شیمیایی کشور و پیشتاز در زمینه تولید و ساخت مواد اولیه شوینده ، گل حفاري ، صنايع كاغذ سازي ، چسب و رنگ و …. همواره توجه به رضایت ذینفعان و همچنین الزامات ملی و بین المللی را مد نظر قرار داده و بر این اساس سیستم مدیریت خود را بر پایه مشارکت همگانی کارکنان استوار نموده و ضمن استقرار استاندارد  ISO 9001:2015 نیازمندیهای مرتبط با ذینفعان را تامین می نماید.

 

مدیریت شرکت بدینوسیله تعهد خود و کارکنان را نسبت به اصول زیر اعلام می دارد :

 

  • افزایش رضایتمندی ذینفعان  از طريق تحويل به موقع و با کیفیت نیازمندیهای اعلام شده
  • مدیریت دانش و بهره گيري از دانش روز دنيا  
  • بـهبـود مستمـر كليـه فـراينـدهـا از طريـق بهبود شـاخصهـای کارائي و اثر بخشي
  • ارتقاء و به روز  آوری  دانش  و آگاهي  کارکنان  و ايجاد انگيزه در آنان  بـعنوان سـرمايه هاي اصلی شرکت        
  • افزايش سهم بازار از طريق بهبود وضعيت بازار يابي و فروش داخلی و خارجی
  • مدیریت بهینه ریسک فرایندها به منظور کاهش دوباره کاریها و ضایعات
  • افزایش كيفيت محصولات مطابق با نيازمنديهاي مشتري، الزامات ملی و بین المللی   

 

اين خط مشي چارچوبي جهت بازنگري اهداف و متناسب با ماهیت سازمان بوده و به منظور حصول اطمينان از كفايت و انطباق با ساير الزامات سیستمی و فنی و همچنین پوشش جهت گیریهای راهبردی در دوره های مختلف مورد بازنگري قرار ميگيرد.

مديريت شركت از كليه كاركنان انتظار دارد تا ضمن درك كامل آن نسبت به حفظ و بهبود مداوم سيستم متعهد و كوشا باشند بطوریکه با نهادینه کردن نظام مدیریت یکپارچه و توجه به دورنمای کمی و کیفی، گام موثری در جهت تعالی سازمانی برداشته شود.